Academia.edu

15.07.2017 23:02

 Připravil Lukáš Michael Vytlačil

 

Čeští evangelíci udržovali až do rekatolizace bohaté kontakty s reformací v Německu. Významnou oprou bylo sousední Sasko, které kulturně obohacovalo především sousední krušnohorský region a Lužici. V druhé polovině 16. století, kdy se luterství začalo více emancipovat na pražské utrakvistické konsistoři, byl kapelníkem saského kurfiřta hudební skladatel Leonhard Lechner. Tisky jeho skladeb jsou doloženy také u nás.

článek zde

 

Recenze na knihu o hudebních tiscích a tiskárnách v Čechách z doby předbělohorské (a pár lety navrch):

Petr Daněk: Historické tisky vokální polyfonie, rané monodie, hudební teorie a instrumentální hudby v českých zemích do roku 1630. Se soupisem tisků z let 1488-1628 uložených v Čechách, KLP, Praha 2015

článek zde

 

Příspěvek k částečně teprve nedávno znovuobjeveným dějinám evangelíků v Jáchymově v 16. a 17. století.

článek zde

 

Zpráva ze zajímavé konference k osobnosti biskupa Jana Augusty, jeho dílu a k produkci ivančicko-kralické tiskařské dílny Jednoty bratrské.

článek zde