9. května 1760 zemřel hrabě Mikuláš Ludvík von Zinzendor

09.05.2017 20:04

9. května 1760 zemřel hrabě Mikuláš Ludvík von Zinzendorf, klíčová postava v obnovení Jednoty bratrské a její pozdější biskup. Právě on dovolil exulantům z Moravy a Čech založit na jeho panství osadu Ochranov, kde postupně došlo k znovuobjevení bratrské víry a navázání na kořeny původní Jednoty bratrské. Právě Zinzendorf na tom měl valný podíl.

Další událostí 9. května, ovšem z roku 1907, je ustanovení sboru Jednoty bratrské v Mladé Boleslavi. Boleslav byla pradávným centrem předbělohorské Jednoty, sídlem tehdejších biskupů, místem, odkud vycházela většina bratrské agendy, kde se tiskly knihy a kde stál největší bratrský chrám. Obnovit zde práci bylo tedy vroucí přání celé Jednoty bratrské, jakmile se ve druhé polovině 19. století vrátila do vlasti. Tím, kdo měl pohřbené dědictví znovu vykopat, se v roce 1895 stal Václav Vančura, pozdější biskup. Skromné začátky v malé modlitebně Vančurovic domu se postupně změnily ve shromáždění stále většího okruhu posluchačů, až bylo potřeba postavit úplně novou budovu. Otevřena byla 8. října 1899 v Blahoslavově ulici a sbor, který byl oficiálně ustanoven roku 1907, se v ní schází dodnes.

Převzato s povolením z: www.facebook.com/Jednotabratrska