80 let od založení Muzejního spolku v Kralicích

22.07.2015 22:36

Kralice jsou spjaty s historií, především s historií na přelomu 16. a 17. století, s Jednotou bratrskou a s činností jejich tiskárny. Stále byla snaha toto významné období pro Kralice trvaleji připomenout a zakotvit je v podvědomí české společnosti jako místo paměti národa.  V roce 1886 byla na Třebíčsku založena Národní jednota pro jihozápadní Moravu, která si jako jeden ze svých cílů postavila vybudování pomníku Bibli kralické v místě jejího vzniku. Návrh vytvořil sochař Jan Štursa a v roce 1909 se v Kralicích konalo položení základního kamene k pomníku a k slavnosti se sešlo na 2000 hostů. Mezi návštěvníky byl tehdy již velmi známý český malíř Alfons Mucha. Přišla však první světová válka a po ni odliv zájmu o pomník. V tomto pokračoval Muzejní spolek. Dne 2.února 1935 byly schváleny stanovy Muzejního spolku pro uchování bratrských památek a tisků v Kralicích, zemským úřadem v Brně , prvním předsedou byl zvolen Jan Pospíšil, vrchní magistrátní rada z Brna, místopředsedou řídící učitel z Rapotic Jaroslav Nováček. Členové Muzejního spolku se snažili, aby obnovili památku bratrské historie Kralic. Úspěšně vytvářeli fond všeho, co souviselo s Kralicemi a Jednotou bratrskou a s reformací vůbec. Zvláštní pozornost byla věnována získávání tisků, které byly vytištěny v Kralicích. Některé se podařilo získat dary, jiné nákupy. Někdy získání vzácného tisku trvalo i léta, jako v případě kralické šestidílky, jejíž komplet se podařilo dát dohromady až po devíti letech usilovného shánění, každý svazek pocházel od jiného majitele. Jako hlavní úkoly si Muzejní  spolek vytyčil např.:

1. zřídit v Kralicích muzeum;

2. pečovat o ochranu kralických stavebních památek (kostel sv.Martina s jedinečnými nápisy ze 16.století a náhrobními kameny z 15. až 17. století);

3. usilovat o to, aby byl co nejdříve vybudován pomník tvůrcům, překladatelům a tiskařům Bible kralické.

V září 1936 byl odhalen pomník Bibli kralické a jejím tiskařům,i když nikoli podle návrhu Štursy, ale podle návrhu architekta Oskara Pořízky a sochaře Josefa Axmana.Po jednání představitelů Muzejního spolku se zástupci Ministerstva kultury byla dne 26.11.1954 uzavřena vzájemná dohoda s Moravským muzeem v Brně, spolek věnoval své sbírky státu s podmínkou, že zůstanou v Kralicích. Moravské muzeum v roce 1956 zahájilo přičíněním dr.Vlasty Fialové archeologický výzkum na tvrzišti, který přinesl pozoruhodné výsledky. Činitelé Muzejního spolku spolupracovali s tehdejším kralickým MNV a výsledkem byla výstavba objektu Památníku Bible kralické v letech 1967-69. Dlouhé roky vycházely ročenky Z kralické tvrze.  Dnes už Muzejní spolek v Kralicích prakticky neexistuje. Za vše, co jeho někdejší členové vykonali pro naši obec a naši historii, patří velké poděkování.

                                               Monika Doležalová, Památník Bible kralické

červen 2015