8. dubna 1861 byl císařem Františkem Josefem I. vydán protestantský patent.

08.04.2017 11:41

8. dubna 1861 byl císařem Františkem Josefem I. vydán protestantský patent, který v Čechách zrovnoprávnil evangelickou víru s římskokatolickou. Nově bylo také dovoleno navazovat vztahy s evangelickými církvemi v zahraničí.
Tento patent se stal otevřenými dveřmi také pro Jednotu bratrskou, která se po staletích mohla začít vracet do země svých otců.

Převzato s povolením z: www.facebook.com/Jednotabratrska