500 let od světové reformace & Dvě „půlkulatá“ výročí

04.04.2017 17:34

500 let od světové reformace


Rok 2017 symbolizuje začátek evropského reformačního hnutí, které je spojeno se jménem Martina Luthera. Počátek reformace se klade ke dni 31. 10. 1517, kdy Martina Luther (1483-1546), augustiniánský mnich a profesor biblistiky, uveřejnil ve Wittenbergu 95 tezí, které kriticky reagovaly zejména na praxi odpustků.

Německý teolog, kazatel a reformátor, zakladatel protestantismu, autor řady duchovních, politických, pedagogických spisů, církevních písní a překladů, dal podnět k mnohostrannému reformnímu hnutí v církvi i ve společnosti. Přeložil bibli do němčiny, čímž ji zpřístupnil širší veřejnosti.
Od začátku listopadu 2016 do konce května 2017 Evropou brázdí reformační kamion. Zastaví na 69 místech v 19 zemí. Začal v Ženevě a skončí ve Wittenbergu. V Praze byl 21. a 22. 11. 2016 - jediná zastávka v ČR. Projekt se nazývá „Reformace na cestě“. Program spojený s pražskou zastávkou připravila ČCE ve spolupráci s Ekumenickou radou církví ČR.

 

Dvě „půlkulatá“ výročí


Loni jsme si připomínali 120 let od narození PhDr. Vlasty Fialové, CSc. a letos uplynulo 45 let od jejího úmrtí. Zemřela 6. 2. 1972. Pro Kralice měla velký význam, když vedla úspěšný archeologický výzkum na naší středověké tvrzi. Zcela mimořádné výsledky výzkumu neodmyslitelně spojily její jméno s Kralicemi. Kralický Památník Bible kralické zůstane navždy největším pomníkem její obětavé práce. Bez její píle a celoživotní práce by dnes v Kralicích nebylo co připomínat.

Také 45 let letos uplynulo od úmrtí architekta prof. Bohuslava Fuchse. Byl to český architekt, urbanista a teoretik evropského významu. Památník Bible kralické, který byl vybudován v letech 1967-69, je jeho dílo. Dvěma pozoruhodnými stavbami významného architekta se pyšní naše okresní město Třebíč - kancelářská budova bývalé spořitelny na Karlově náměstí a říční lázně na Polance. Z dalších staveb v Brně např. Hotel Avion, Lázně Kopečná, Nádražní pošta, Moravská banka, Autobusové nádraží. A z mimobrněnských např. Klostrmannova chata v Modravě, Demlův dům v Tasově, Termální lázně Zelená Žába v Trenčianských Teplicích nebo Zotavovna Morava v Tatranské Lomnici.

Monika Doležalová, Památník Bible kralické

článek byl otištěn v Kralickém zpravodaji 3.2017