Monika Doležalová: 401 let Bible kralické (1613 – 2014)

01.10.2014 11:48

401 let Bible kralické (1613 – 2014)

V loňském roce jsme si připomněli velkou událost – 400 let od vydání jednodílné Bible kralické (1613). Více než kdy jindy byla Bible kralická připomínána,především v médiích, probíhaly přednášky, výstavy, výtvarná soutěž a další. A v Kralicích, kde slavná kniha vznikla, jsme mohli toto výročí také připomenout, a to velkolepými oslavami 13.-15.9.2013.

Na  naše předky nezapomínáme, vážíme si těch, kteří pro český národ zanechali velké dědictví. A za velkým dědictvím, jako je Bible kralická , se skrývá práce, láska, víra.

Každoročně bychom si mohli připomenout  slavnou Bibli kralickou. Navážeme na loňské úspěšné oslavy, letos si Bibli kralickou připomeneme oslavami v Kralicích 27.9.2014. Proběhnou v menším rozsahu než v loňském roce. Ale opět budou přednášky, výstavy, hudební vystoupení. Loňské oslavy byly velice úspěšné, svědčí o tom především reakce návštěvníků Kralic při oslavách, kterých bylo téměř 4000.

Kromě Obce Kralice nad Oslavou se na letošních oslavách bude také podílet Občanské sdružení České studny (www.ceskestudny.cz) , které úspěšně spolupracovali již loni. S Bibli kralickou je spojeno spousta významných osobností naší historie– členové jednoty bratrské (tiskaři, překladatelé), ale také  např. šlechtické rody. Jeden z významných šlechtických rodů spojených s jednotou bratrskou byli Žerotínové.  Každoročně by s Bibli kralickou byla vyzvednuta osobnost české reformace. Letos by to byl Karel st. ze Žerotína.

 

 

Karel starší z Žerotína (1564 – 1636)

 

Narodil se 15.9.1564 v Brandýse nad Orlicí, zemřel 9.10.1636 v Přerově.

Byl významným vzdělaným šlechticem, stavovským politikem, příslušníkem jednoty bratrské.

Studoval v bratrské škole v Ivančicích – v sídle tiskárny jednoty bratrské. Byl vychován v českobratrské víře, později se stal ochráncem jednoty bratrské na Moravě. Po smrti svého otce Jana st. ze Žerotína v roce 1583, převzal  panství v Brandýse nad Orlicí a v Rosicích. Později zdědil po strýci Bedřichovi st. ze Žerotína panství Přerov a roku 1616 panství Náměšť n. Osl. Stal se přítelem a podporovatelem  J.A.Komského.

Byl činný i politicky. Po nešťastné bitvě na Bílé hoře (1620) mu bylo jako jednomu z mála nekatolíkům nabídnuto, že smí zůstat na svém panství. Po vydání Obnoveného zřízení zemského si ponechal své panství v Brandýse n.Orl. a Přerov. Velice se snažil pomáhat obětem rekatolizace Moravy a Čech, podporoval jednotu bratrskou, zajistil jí exil v Uhersku a Polsku.

Jeho zásluhou se podařilo přestěhovat tiskárnu jednoty bratrské z jeho tvrze v Kralicích do polského Lešna a její knihovnu do Vratislavi. Roku 1629 dobrovolně odešel do exilu, ale na Moravu a do Čech dále jezdil. Roku 1636 zemřel v Přerově, ostatky jsou uloženy v kryptě Žerotínů v kostele v Bludově.

 

Článek napsala: Monika Doležalová, Památník Bible kralické, 2014