25. dubna 1548 byl v lesích u Litomyšle zatčen biskup Jednoty bratrské Jan Augusta

25.04.2017 14:01

25. dubna 1548 byl v lesích u Litomyšle zatčen biskup Jednoty bratrské Jan Augusta i se svým pomocníkem Jakubem Bílkem. Zatčeni byli oba lstí litomyšlského hejtmana Šejnocha, který se tvářil, že s ukrývajícím se Augustou hodlá mluvit soukromě a v dobrém, což ale nebyla pravda. Po zrádném zatčení následoval výslech a mučení v Praze a poté uvěznění obou bratří na Křivoklátě. Tam si pobyli 13 (Bílek) a 16 let (Augusta). Během těchto let vyšlo z pera Jana Augusty mnoho dopisů, pojednání i celých knih. Biskup Augusta byl bezesporu velice výrazná postava Jednoty bratrské, okolo které zároveň vyvstávalo nejedno napětí. Jedním z hlavních témat, které prolínaly Augustovým životem, byla snaha o sblížení Jednoty s utrakvisty a také snaha zbavit ji pozice pronásledované sekty. Ani jedno se nestalo.

Podrobnosti o Janu Augustovi si můžete přečíst třeba zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Augusta


 

 Převzato s povolením z: www.facebook.com/Jednotabratrska