24. května 1391 byla podepsána zakládací listina Betlémské kaple.

24.05.2017 09:05

24. května 1391 byla podepsána zakládací listina Betlémské kaple v Praze, legendárního kazatelského působiště Jana Husa.
Původci tohoto dokumentu byli dvořan Hanuš z Mühlheimu a kupec Jan Kříž, přičemž od počátku bylo jasně stanoveno, že smysl existence kaple bude kázání v českém jazyce. Stavba byla dokončena v roce 1394 a Jan Hus se stal jejím správcem v březnu roku 1402. Také po něm kaple zažila ještě celou řadu nejrůznějších etap: spravovali ji husitští kněží, katolické řády, pražská univerzita, své období v kapli zažila i Jednota bratrská, která tam působila po Rudolfově majestátu roku 1609.
V roce 1786, byla zchátralá budova z větší části zbořena a na poloprázdném místě se skladovalo dřevo, o padesát let později tam dokonce vyrostl činžák.
Průzkum v roce 1919 ukázal, že základové zdivo je velice dobře zachováno, takže patrový dům byl vyvlastněn a zbourán. Dnešní kaple je z první poloviny 50. let minulého století. A byť její obnova měla posloužit především komunistickému pseudovlasteneckému parazitování na historii, je tento záměr již také pryč i s celým tehdejším režimem, a Betlémská kaple jakožto připomínka Jana Husa je opět na svém místě.

Ještě více o významu Betlémské kaple v Husově době se dočtete v tomto čísle našeho časopisu: https://jbcr.cz/images/stories/jbulletin/jbulletin-3-2015.pdf

Převzato s povolením z: www.facebook.com/Jednotabratrska