22. května 1899 byl položen základní kámen ...

22.05.2017 07:50

22. května 1899 byl položen základní kámen k nové modlitebně Jednoty bratrské v Potštejně. Během roku byla potom stavba dokončena. Sbor samotný má ještě o dobrých 20 let delší historii. Byl to první sbor obnovené Jednoty v Čechách, byl založen 16. října 1870, a jistě to není náhoda, vždyť právě v tomto kraji Jednota bratrská roku 1457 vznikla. Kazatelem sboru se stal bratr Eugen Schmidt, potomek pobělohorských exulantů, který se kvůli povolání do Čech musel nejprve naučit česky. Protože byl ale této službě oddaný celým srdcem, naučil se češtinu již za rok. Než se sbor definitivně přemístil do výše zmíněné modlitebny, prošel ještě dvěma jinými domy, nutno říci ne právě vhodného stavu. Současná budova byla navržena přímo tehdejším kazatelem potštejnského společenství, Theophilem Reichelem, otcem pozdějšího biskupa Jednoty Karla Reichela.

Převzato s povolením z: www.facebook.com/Jednotabratrska