Historie Kralic

Pomník Bible kralické

16.05.2019 18:56
Od začátku 20. století měli Kraličtí touhu postavit pomník, který by připomínal práci bratrských tiskařů a Bibli kralickou, která zde byla kdysi vytištěna. Podařilo se to až roku 1936, kdy byl zároveň oficiálně ustanoven Muzejní spolek pro uchování bratrských tisků. Dole na fotografiích místo, na...

Památník Bible kralické - leták v Esperantu

01.05.2019 13:59
Při příležitosti otevření Památníku Bible kralické v roce 1969 byl vydán i propagační leták v Esperantu. Samostatné stránky letáku na https://www.rajce.net/a16014040

Historie Kralic nad Oslavou

02.05.2017 11:31
Kralice nad Oslavou jsou osadou, jejíž původní název - Králice - znamenal "ves lidí poddaných králi". Archeologický výzkum dokládá, že místo bylo trvale osídleno již od 10. století. Na konci 11. století zde byl postaven nevelký kostelík, na jehož základě stojí nyní kostel sv. Martina z počátku 14....

Historio de Kralice super Oslava - Historie Kralic v esperantu

10.07.2018 18:00
Kralice super Oslava estas la setlejo, kies origina mezepoka nomo – Králice – signifis „la vilaĝon, kies loĝantoj estas fidelaj al la reĝo“. Rezultoj de arĥeologia esploro atestas, ke la loko, kie nuna vilaĝo situas, estis senĉese setlita jam ekde la 10-a jarcento. En fino de la 11-a jarcento oni...

Tvrz v Kralicích nad Oslavou

05.05.2015 22:29
Kralice vznikly v 11.století na křižovatce dvou starých zemských stezek. Za své jméno vděčí královým lidem, kteří měli v tomto kraji střežit zájmy Vratislava II.(1061 – 1092). Patrně výsluhou toto území získal rod Kralických . První, kdo se psal po Kralicích byl Mikuláš I....

Kniha Kralice nad Oslavou

02.05.2017 11:34
Velice kvalitně a celistvě zpracovaná publikace byla vydána při příležitosti 700 let první písemné zmínky o obci. Shrnuje nejpodstatnější události a další témata, která se vztahují nejen k obci, ale i regionu. Závěr knihy tvoří podrobný seznam ilustrací, plánků a map a přehled abecedně řazené...

Kralice v rozhlase a televizi

03.05.2017 23:38
Výlety s Dvojkou (11.10.2014 14:05) Kralice: Památník Bible Kralické. První pomník věnovaný knize. Tvrz. Kostel sv. Martina. Historie archeologického průzkumu. PhDr. Vlasta Fialová. Nálezy prvních literek. Host pořadu: průvodkyně Monika Doležalová Moderuje: Světlana...

Kralice - Ottův slovník naučný

09.05.2017 17:53
Historie Kralic nad Oslavou v 15. díle Ottova slovníku naučného 1888 - 1909

PhDr. Vlasta Fialová: Kraličtí impresoři

02.08.2018 20:31
VLASTA FIALOVÁ Kraličtí impresoři Přes svoje půvabné okolí a bohatou i zajímavou historii netěšily by se Kralice nad Oslavou své dnešní proslulosti a přitažlivosti pro návštěvníky, kdyby v poslední čtvrtině 16. století nebyla se dostala na jejich tvrz tajná tiskárna Českých bratří. Došlo k tomu na...

PhDr. Vlasta Fialová: Učebnice z tajné tiskárny na kralické tvrzi

20.11.2017 09:20
VLASTA FIALOVÁ Učebnice z tajné tiskárny na kralické tvrzi Ani v nemnohých obdobích klidu a poměrné pohody ve vlasti nečítala Jednota bratrská, jejíhož půltisíciletého jubilea letos vzpomínáme, mnoho příslušníků. Byla to společnost, jak bychom dnes řekli, výběrová, protože kladla na své členy...

PhDr. Vlasta Fialová: O některých knihách z kralického památníku

20.11.2017 09:27
Z knižních pokladů, které Muzejní spolek pro uchování bratrských památek a tisků v Kralicích nad Oslavou shromáždil za svého pětatřicetiletého trvání v malém místním specializovaném muzeu, byly mnohé získány darem nebo výměnou duplikátů, jiné byly koupeny od soukromníků, v antikvariátech nebo ve...

PhDr. Vlasta Fialová: Zachariáš Solín, tiskař Kralické bible

29.07.2018 13:47
Zachariáš Solín nebyl pokrevný příbuzný Václava Solína. Teprve vlastnoruční dopis Zach. Solína s pěkným karafiáte a monogramem ZSS v pečeti, psaný 4. Listopadu 1585 z Kralic do Slavkova u Brna, který se podařilo najít v slavkovském depositu ve Státním archívu v Brně ,...