Zimní Kralice - leden 2012

Noční Kralice - srpen 2015

Rok Bible kralické 2013

Den tiskařů 2015

Tiskařský lis - oprava Romanem Prokešem - 10. 7. 2016

Jan Blahoslav: Epištola Římanům 1568

Jan Blahoslav: Slabikář český 1547 - 1. vydání - ukázky

Bible kralická šestidílná - 1. vydání - Malé muzeum Bible Pelhřimov

Faksimile Luther Bible a Weltchronik 1493 od lektorky Pavlíny Wolfové. Budou používány pro lektorské dny v Památníku Bible Kralické.