Večerní Kralice - květen 2018

Podzimní Oslavka, foto Tony Krikel, říjen 2018

Zimní Kralice - leden 2012

Noční Kralice - srpen 2015

Den tiskařů 2015

Jan Blahoslav: Epištola Římanům 1568

Jan Blahoslav: Slabikář český 1547 - 1. vydání - ukázky

Faksimile Luther Bible a Weltchronik 1493 od lektorky Pavlíny Wolfové. Budou používány pro lektorské dny v Památníku Bible Kralické.