Archiv článků

Tůma Přeloučský - biskup Jednoty bratrské

17.05.2019 17:52
Vyučil se krejčím. Byl však znalý latiny, kterou se patrně naučil na některé městské husitské škole. Prý byl rovněž částečně vzdělán v lékařství, není však známo, kde toto vzdělání získal. Byl jedním ze zakladatelů Jednoty bratrské. V roce 1467 byl ve Lhotce u Rychnova zvolen (přesněji vylosován)...

Pomník Bible kralické

16.05.2019 18:56
Od začátku 20. století měli Kraličtí touhu postavit pomník, který by připomínal práci bratrských tiskařů a Bibli kralickou, která zde byla kdysi vytištěna. Podařilo se to až roku 1936, kdy byl zároveň oficiálně ustanoven Muzejní spolek pro uchování bratrských tisků. Dole na fotografiích místo, na...

Památník Bible kralické - leták v Esperantu

01.05.2019 13:59
Při příležitosti otevření Památníku Bible kralické v roce 1969 byl vydán i propagační leták v Esperantu. Samostatné stránky letáku na https://www.rajce.net/a16014040

Jan Amos Komenský

28.04.2019 19:45
Polsko-český dokument Jan Amos Komeński z YouTube Historie Lešna:   https://www.youtube.com/user/historialeszna

Iva Nakládalová‎: Codex Amiatinus

25.04.2019 18:51
Codex Amiatinus, nejstarší známá dochovaná kompletní katolická Bible psána latinskou Vulgátou, je datován na konec 7. století po Kr.. Bylo zapotřebí porazit 1500 telat na výrobu pergamenu na 3 kopie textu. Napsání a výzdoba monumentálního rukopisu zaměstnaly 7 písařů. Rukopis byl zadán a napsán ve...

Iva Nakládalová: Papír v historii lidstva a stopy dávno zaniklých pošumavských papíren.

16.04.2019 23:13
Lidstvo se od pradávna snaží zaznamenávat své poznatky. Některé záznamy přečkaly tisíciletí, jiné vydrží pouhých několik desítek let. Papír patří v historii této oblasti k nejdůležitějším vynálezům. Umožnil masové šíření informací a vědomostí a výrazně ovlivnil rozvoj lidské civilizace. I dnes, v...

Mezinárodní konference Moravian 2018

13.02.2019 10:29
Suchdol nad Odrou je kolébkou Moravských bratří. Jde o duchovní potomky J. A. Komenského, které zde musel zanechat a odejít r. 1621 do emigrace, kde strávil pak celý zbytek života. 100 let po jeho odchodu odtud emigrovalo asi 230 Suchdolanů (z celého Kravařska asi 550 obyvatel), založili si v Sasku...

Pokračovatelé Kralických tiskařů v Kutné Hoře

09.02.2019 07:51
Zajímavostí je, že ve 40. letech 20. století se Kutná Hora stala novodobou Kralickou tiskárnou. Po zákazu dovozu Biblí z Velké Británie na začátku války se skupina křesťanských vedoucích a podnikatelů z místní Církve bratrské domluvila, že Bible (tehdy Bible kralické) budou tisknout přímo v Kutné...

Eva Melmuková: Informace o okolnostech vzniku Evangelického tolerančního areálu ve Velké Lhotě u Dačic

23.12.2018 20:15
Eva Melmuková: Informace o okolnostech vzniku Evangelického tolerančního areálu ve Velké Lhotě u Dačic (prohlášen za kulturní památku 13.1.1992)   Evangelický toleranční areál je jediným místem v České republice, který svými stavbami ( zejména dva evangelické kostely s kalichy na...

Bible kutnohorská - 1489

21.11.2018 10:02
Bible kutnohorská - listopad 1489 Bible kutnohorská je druhou úplnou tištěnou českou biblí, která spolu se svou předchůdkyní, Biblí pražskou patří do tzv. čtvrté redakce staročeského překladu. Pochází z roku 1489, má v podstatě stejný text jako Bible pražská (celkem 606 listů + 6 listů rejstříků);...
Záznamy: 1 - 10 ze 146
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>