Archiv článků

Oslava proudů

16.07.2019 15:17
Premiéra dokumentu Oslava proudů (dokument, jež mapuje přírodní bohatství a historii okolí řeky Oslavy) se uskutečnila v Náměšti. Výstava k dokumentu je nyní ke shlédnutí ve vestibulu radnice v Náměšti. Autoři dokumentu se 21. září zúčastní Dne tiskařů v Kralicích. V úvodním slovu je i poděkování...

Výstava obrazů ak. malíře Jana M. Krejčího

10.07.2019 19:08
Akademický malíř Jan M. Krejčí je krajinářem, jehož tvorba je převážně inspirována specifiky Mohelenské stepi. Nesnaží se přesně zachytit realitu ve všech aspektech, ale hledá duši krajiny a její rezonanci v podvědomí diváka. Tajemnou až pohádkovou atmosféru umocňuje výběrem tématu, utlumenou...

POZVÁNKA DO KRALIC NAD OSLAVOU NA DEN TISKAŘŮ - SOBOTA 21.ZÁŘÍ 2019

07.07.2019 08:40
POZVÁNKA DO KRALIC NAD OSLAVOU NA DEN TISKAŘŮ SOBOTA 21.ZÁŘÍ 2019 V roce 2013 bylo významné výročí Bible kralické – 400 let od vydání „jednodílky“. Toto výročí jsme si v Kralicích připomněli velkou oslavou. A každoročně se v zářijovou sobotu připomínáme toto slavné dílo...

Kutnohorská Knihtiskárna s výstavou Biblí Vlastimila Brunclíka

24.06.2019 18:44
V dubnu tohoto roku byla v Kutné Hoře otevřena výstava tiskařských strojů s názvem Knihtiskárna. Kutná Hora byla jedním z prvních míst v Českém království, kde se začalo tisknout. Konkrétně to byla, dnes velmi vzácná. Bible kutnohorská, která byla po Bibli pražské, druhou českou tištěnou Biblí. Na...

Rozhovor s Ivou Hlavsovou, produkční Vistafilmu, o novém filmovém projektu „JAN AMOS“

22.06.2019 19:29
Rozhovor s Ivou Hlavsovou o novém filmovém projektu: Co byste nám mohla říct o připravovaném filmu „JAN AMOS“? Nejdříve bych chtěla říct, že jsme nedávno vděčně využili podpory ze strany F-nadace, která pro naši filmovou a dokumentární tvorbu zřídila dárcovský fond. Tam mohou posílat finanční...

Litomyšl a knižní kultura Jednoty bratrské v 16. století

22.06.2019 10:59
Reprezentativní výstava představuje Litomyšl jako významné kulturní a náboženské centrum v době první poloviny 16. století. Prezentována je řada vzácných knih vytištěných v litomyšlské tiskárně, jedné z nejstarších u nás, velký interaktivní model města a také unikátní tiskařský lis. Litomyšl je po...

Ottův slovník naučný: Jednota bratrská

29.05.2019 18:32
Jednota bratrská (J. českých Bratří). Jménem tím označujeme náboženskou společnost, která v Čechách na poč. 2. pol. XV. stol. vznikla z odporu proti zkaženosti a zlořádům církve římské a utrakvistické a potrvala ve svých zbytcích až do naší doby. J. b. po celé XVI. stol. až do...

Otevření Památníku Bible kralické

28.05.2019 01:48
Září 1969 fotografie, novinové články a omluva prezidenta Ludvíka Svobody, že nemůže přijet na otevření Památníku. Video: Vlastimil Ryšánek - starosta Kralic v době stavby Památníku.

Tůma Přeloučský - biskup Jednoty bratrské

17.05.2019 17:52
Vyučil se krejčím. Byl však znalý latiny, kterou se patrně naučil na některé městské husitské škole. Prý byl rovněž částečně vzdělán v lékařství, není však známo, kde toto vzdělání získal. Byl jedním ze zakladatelů Jednoty bratrské. V roce 1467 byl ve Lhotce u Rychnova zvolen (přesněji vylosován)...

Pomník Bible kralické

16.05.2019 18:56
Od začátku 20. století měli Kraličtí touhu postavit pomník, který by připomínal práci bratrských tiskařů a Bibli kralickou, která zde byla kdysi vytištěna. Podařilo se to až roku 1936, kdy byl zároveň oficiálně ustanoven Muzejní spolek pro uchování bratrských tisků. Dole na fotografiích místo, na...
Záznamy: 1 - 10 ze 151
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>