Archiv článků

Bible kutnohorská - 1489

21.11.2018 10:02
Bible kutnohorská - listopad 1489 Bible kutnohorská je druhou úplnou tištěnou českou biblí, která spolu se svou předchůdkyní, Biblí pražskou patří do tzv. čtvrté redakce staročeského překladu. Pochází z roku 1489, má v podstatě stejný text jako Bible pražská (celkem 606 listů + 6 listů rejstříků);...

Kunvald v Čechách a na Moravě

20.11.2018 01:11
Dvě obce se skoro stejným názvem. Obě měly pro dějiny Jednoty bratrské velký význam. Jejich historii poodhaluje Ottův slovník naučný z konce 19. století.   1. Kunvald, městečko v Čechách v Horách Orlických, hejtm., okres a pošta Žamberk; Roku 1368-69 držel Kunvald Jan Svor ze Žampachu, r. 1389...

Půdorys původní kralické tvrze

16.11.2018 03:40
Půdorys původní kralické tvrze a další zajímavosti kolem stavby a stavebního vývoje tvrze ke stažení zde.   Půdorys kralické tvrze

Sto let republiky

04.11.2018 16:03
Při příležitosti stého výročí vzniku Československé republiky byla i v Kralicích zasazena Lípa svobody. Akce byla zapojena do projektu Staleté kořeny. (www.staletekoreny.cz)  

Řehoř Krejčí - zakladatel Jednoty bratrské

04.11.2018 15:09
Řehoř bratr, zvaný Krajčí, zakladatel Jednoty bratrské (+ 12. srpna 1474). Pocházel po otci z chudého rodu šlechtického a matka jeho byla podle pozdního podání sestrou Rokycanovou. Ač nikdy nedosáhl kněžského svěcení, byl řeholníkem kališnického kláštera na Slovanech. Zdržoval se tam nejspíše v...

Stará Jednota a sekty.

04.11.2018 12:23
Z konference 1924.   Ani tato práce nečiní nároků na nějakou původnost. Nemohu studovati archivy, staré zápisy a polemické traktáty z 15. a 16. století. To, co vám předkládám, jest výsledkem mé četby. A sice četl jsem Golla, Müllera, Wintra, Jirečka, kromě menších věcí v Čas. Čes. Musea, v...

Čím jest nám Jan Blahoslav

04.11.2018 12:16
Dnešní vzpomínky by měly býti vzpomínkami vděčnosti, nejdříve Pánu Bohu, že obdaroval tak bohatě některé lidi, aby mohli rozdávat ještě nám ze svého bohatství, a pak ke staré Jednotě Bratrské, že vychovávala své lidi vždycky směrem k něčemu velikému, směrem k životu Božímu. Není snadné vylíčit...

Čím jest nám Jan Blahoslav

04.11.2018 12:11
Dnešní vzpomínky by měly býti vzpomínkami vděčnosti, nejdříve Pánu Bohu, že obdaroval tak bohatě některé lidi, aby mohli rozdávat ještě nám ze svého bohatství, a pak ke staré Jednotě Bratrské, že vychovávala své lidi vždycky směrem k něčemu velikému, směrem k životu Božímu. Není snadné vylíčit...

František Urbánek: Z dějin staré Jednoty

04.11.2018 12:10
Z DĚJIN STARÉ JEDNOTY Napsal FR. URBÁNEK JISKRY XXVIII, 1924   NÁKLADEM JEDNOTY ČESKO BRATRSKÉ, ŽIŽKOV, PODĚBRADOVA 24   Ujasnili jsme si při našich konferencích, že každý rok se budeme zabývati nějakou otázkou z dějin Jednoty. Nechceme nésti jenom jméno Jednoty, ale pěstovati jejího...

Výstava Vojtěch Preissig na zámku v Náměšti

10.10.2018 16:05
Výstava Vojtěch Preissig lektorky Pavlíny Wolfové proběhla na Náměšťském zámku 10. října 2018. Fotografie převzaty ze stránky fcb Kralická tiskárna.    
Záznamy: 1 - 10 ze 142
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>