Dobrý den, vítejte na Kralické tvrzi.

 

Tyto stránky volně navazují na úspěšnou ročenku Z Kralické tvrze, která vycházela pravidelně od roku 1967 a mapovala zajímavou a vyjímečnou historii Kralic nad Oslavou a její známé tiskárny. Zároveň se ročenka věnovala i tématu Jednoty bratrské, Jana Amose Komenského i České a Moravské reformaci jako takové.

 

Letošní rok je tomu právě 50 let, kdy se začal budovat Památník Bible kralické a začala vycházet i ročenka Z Kralické tvrze. Památník je výsledkem obětavé práce mnoha Kralických občanů, kteří mnoho let shromažďovali materiály o historii Kralické tiskárny a věnovali velké úsilí při archeologických vykopávkách, které v místě Na tvrzišti probíhaly pod vedením PhDr. Vlasty Fialové z Moravského Zemského muzea. Tím, co zde bylo objeveno, se Kralice zapsaly nesmazatelně do dějin světového tiskařského umění a dějin vůbec.

 

500 let od světové reformace & Dvě „půlkulatá“ výročí

- článek Moniky Doležalové Kralický zpravodaj

 

MUZEJNÍ DEN na kralické tvrzi a

Památníku Bible kralické - 9. září 2017

Několik fotoalb ze Dne Bible kralické 2016

 

Tvrz a Památník ze satelitu - Google maps

Nutno upozornit, že odkryta byla jen část tvrze. Vykopávky byly z velké části ukončeny po úmrtí doktorky Vlasty Fialové a po zužitkování prostoru, který bylo možné vykoupit. I tak byl archeologický výzkum velmi úspěšný.

  

VLASTA FIALOVÁ: Učebnice z tajné tiskárny na kralické tvrzi

(Z Kralické tvrze 1967)

VLASTA FIALOVÁ: O některých knihách z kralického památníku

(Z Kralické tvrze 1969)

 

Nadčasové myšlenky:

 „Národ má být ve své zemi hlavou, ne ocasem.“ Mistr Jeroným Pražský